Blokkposten-Inngang

Først vil blokkvokteren presentere seg. Hans navn er Jan-Geert Lukner. Kan du lese tysk? Da finner du flere informasjoner om han i hans personalia. Flere informasjoner om Blokkposter og hva dette er finnes her (også på norsk).

På Blokkposten finnes allt i disse enkelte rom:

GALLERIER:
Her går du oppover til stillverksromet hvor Blokkvokteren utstiller hans jernbanebilder.
ARKIVET:
Dette er veien til kjelleren av Blokkposten. Der få du se bilde av enkelte turer i tidlig rekkefølge. Også kan du lese Blokkvokterens reiseberetninger og beskrivelser av strekninger, men de er bare på tysk.
GJESTEBOK:
Selfølgelig gi det en gjestebok på Blokkposten. Vær så god og skrive inn på "Fortegnelse av besøker på Blokkposten".
MAIL:
Har Du spørsmåler til Blokkposten? Du kan gjerne sende Email. Vokteren gleder seg over alle som interesserer seg for denne siden.
STUDIO AV JERNBANEFOTOGRAFI:
Djup under Blokkposten finns "Studio av Jernbanefotografi". Der ligger mange bidrager over "hvorfor", "hvordan" og "hvem" fotografere jernbane (bare på tysk).

deutsch . . english

Se også en fargerike bildutvalg av blokkposten på flickr: